Vad är pedagogiskt ledarskap?

Jag arbetar som rektor och bedriver helatiden ett ledarskap och ett chefsskap. En del i rektors uppdrag är det pedagogiska ledarskapet och det är intressant för mig att fundera på vad det egentligen är. Vad skiljer det mot ledarskapet och chefsskapet. Går dessa att skilja isär?

Jag kommer nu att göra en serie inlägg med detta ämne. Ni är välkomna att delta och fundera tillsammans med mig. Jag kommer att skriva mina funderingar och kom gärna med kommentarer.

En rektor ska säkerställa så att undervisningen är likvärdig och av god kvalitet. Detta innebär att rektor behöver bedriva uppföljningar och påverkan på de pedagoger som bedriver undervisningen. Pedagogiskt ledarskap är för mig just detta.

Det innebär att jag som rektor behöver ha ett antal verktyg och strategier samt hålla mig väl informerad om mål och riktlinjer som gäller i skolan idag. Det ställer krav att dels bedriva mitt eget ledarskap samt även leda andra ledare. Varje lärare är en ledare som har som mål att få elever som leder sig själva. Det ställer stora krav på varje individs självständighet. Rektor-Lärare-Elev. Detta är en av utmaningarna  i dagens skola!

För att jag ska klara av detta som ledare så behöver jag ha kompetens i både hårdvaran och mjukvaran, se nedan. Det handlar om teorier som ska bli praktik. Detta är en utmaning som finns och alltid har funnits. Vi är bra på olika saker och därför tror jag att vi behöver arbeta tillsammans för att nå fram med våra resultat.

Hårdvaran/vetenskap:                                        Mjukvaran/Konst:

Vetenskap                                                                     Konst                                                                                                                                
Statestik o mätning                                                       Ledarskap
Skollag o styrdokument                                              Relationer
Handlingsplaner                                                             Rykte
Lärarutbildning                                                              Stämning
Dokumentationssystem                                              Konflikthantering
Utvärderingar                                                                 Uppföljning
                                                                                               Kommunikation
  

Under mina år som ledare har jag använd dessa två delarna och har speciellt varit intresserad av mjukvaran dvs det konstnärliga i mitt yrke. Jag har velat sätta min egen unika prägel på mitt ledarskap. Hårdvaran vet jag att jag behöver hjälp med och ser till att jag har personer runt mig som jag har stöd av.
Min unika prägel är att vara en kreativ ledare som prövar, testar och ”leker” mig fram ihop med mina medarbetare. Jag erkänner, jag drivs av lust, jag vill ha kul på mitt jobb!

HJÄRNAN BEHÖVER HA ROLIGT – HJÄRNAN VILL VARA KREATIV

HJÄRNAN MÅR BRA AV STILLA FOKUS – HJÄRNAN SÖKER MENING

HJÄRNAN VILL BRINGA ORDNING I DET KAOS SOM PÅGÅR OMKRING OSS

Alla dessa påståenen ovan kräver en del av dig som människa. Jag har arbetat med min kreativitet. Jag har arbetat med att fokusera. Jag har arbetat med att söka mening. Jag arbetar ständigt med att skapa ordning i det kaos som finns omkring oss.

Jag tror att ha riktigt ”kul” i ditt pedagogiska ledarskap så behöver du jobba hårt. Men det ger utdelning!

För att vara kreativ innebär det att jag måste ha en mängd kunskap, erfarenheter, strategier för att kreera. Jag kommer att visa några av de grundläggande ideér som ligger till grund för mitt pedagogiska ledarskap.

Bo Ahrenfelt ”Förändring som tillstånd” är en bok jag hämtat mycket ifrån.

” Idag ser vi de gamla hierarkierna falla.” ”Den auktoritära systemet och den auktoritära chefen finns i alla länder,även i vårt land. Men något är på gång. Chefer börjar idag inse ett lika självklart som enkelt faktum: medarbetarens hjärna ligger utanför chefens kontroll! Det får till följd att medarbetaren väljer i vilken utsträckning han gör som chefen säger och vilken motivation han ger i sitt arbete. Medarbetaren väljer att slå följe med chefenb eller gå sin egen väg. Medarbetaren är den som utnämner ledaren!” 

Jörgen Sanberg, Axel Targama ”Ledning och förståelse”

De beskriver i sin bok att pga avsamhällsförändingar så som

  • Medarbetare är idag mer självständiga.
  • Det finns ett snabbt och ökat behov av kompetensutveckling.
  • Det är ökade krav på snabbhet i problemlösning och utveckling pga  ett allt hårdnande konkurrens globalt sett.

Dett innebär att det behövs ett annat sätt att leda. Ledarskapetbehöver dem gå ifrån Top-down principen till ett mer förståelsebaserat ledaskap som drivs av ideér och visioner. Ju fler som förstår desto fler leder processen framåt.

Hur utvecklas människors förståelse? Sandberg och Targama har i utbildningssammanhang reflekterat kring hur förståelse utvecklas. Några inslag har varit återkommande:

  • Personliga konkreta upplevelser av något.
  • Känsloladdade upplevelser.
  • Dialog.
  • En färgstark symboliska represenation.

Jag själv tror på både Ahrenfelts och Sanberg/Targamas teorier och har i och med mina erfarenheter kunnat verifiera ovanstående påstående. Därför har jag sökt strategier utifrån de grundläggande värderingarna. Ni kommer få höra mer om ytterligare teorier och strategier i inlägg framöver.

Tack för idag.

 
 
 
Annonser